Beschermingsbewind

Beschermingsbewind Trion Beheer Vlissingen

 

Beschermingsbewind is een maatregel die door de Rechter dient te worden uitgesproken. Deze uitspraak wordt in een vonnis vastgelegd.

Hiervoor wordt een verzoekschrift opgesteld wat u dient te ondertekenen. Dit verzoekschrift wordt aan de Rechtbank gezonden. De door u voorgestelde bewindvoerder dient een akkoordverklaring af te geven. Beschermingsbewind kan voor bepaalde- of onbepaalde tijd worden uitgesproken, de rechter beslist dit aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden. Eenmaal toegekend betekent dit niet, dat u hier voor altijd aan vast zit. Mochten de omstandigheden veranderen, dan kan er wijziging of opheffing van het bewind worden aangevraagd. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan u én de Rechtbank en 1 x per 5 jaar vindt een evaluatie plaats.

Wanneer er schulden zijn wordt tijdens de aanmelding met u besproken aan de hand van de hoogte van de schulden, én uw persoonlijke situatie, wat de mogelijkheden daarin zijn.

Klik hier voor aanmelding Beschermingsbewind.

 

Beschermingsbewind Zeeland