Curatele

Curatele trion zeeland

Wat is curatele?

Curatele is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. De kantonrechter stelt een curator aan die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld niet zelfstandig contracten afsluiten of gezag over kinderen hebben.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewind, mentorschap of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Wat doet een curator?

Een curator heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissen over het geld en bezit van de betrokkene.
 • rekeningen betalen, uitkeringen en toeslagen aanvragen.
 • administratie en belastingaangifte doen.
 • het regelen van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
 • persoonlijk contact onderhouden zodat hij weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft. (financieel) verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele.
 • (financieel) verslag doen aan de kantonrechter over het verloop van de curatele.

Curatele, bewind of mentorschap?

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

 • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam.
 • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke (niet-financiële) zaken, als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
 • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.

Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren.

Wat verandert er voor u bij curatele?

Keurt de kantonrechter de aanvraag voor curatele goed? Dan benoemt de rechter een curator voor u. De curatele gaat in op de dag van de uitspraak. U mag dan als betrokkene niet zelf beslissen over uw financiën en persoonlijke zaken.

Financiële zaken

Uw curator regelt al uw geldzaken en beschermt uw bezit. Hij houdt de administratie bij en betaalt rekeningen. Afhankelijk van uw situatie, krijgt u van uw curator een bedrag voor uw dagelijkse uitgaven.

Handelingsonbekwaam

U bent handelingsonbekwaam en mag niet zelfstandig contracten afsluiten met personen of organisaties. Wilt u een bepaald contract zelf afsluiten? Dan kunt u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan uw curator.

Persoonlijke zaken

 • Uw curator beslist over uw verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Hij komt op voor uw persoonlijke belangen en ziet erop toe dat zorgverleners, behandelaars of instellingen zich aan hun afspraken houden.
 • Hij controleert hoe het met u gaat. Als hij het nodig vindt, grijpt hij in om uw situatie te verbeteren.

Heel persoonlijke zaken

Uw curator mag heel persoonlijke zaken niet regelen, zoals donorregistratie of het opstellen van een euthanasieverklaring.

U bent handelingsonbekwaam. U mag bijvoorbeeld geen gezag hebben over kinderen onder de 18 jaar. Wilt u een persoonlijke beslissing nemen zoals trouwen of een testament afsluiten? Vraag uw curator om advies.

In de wet staat of en onder welke voorwaarden u dit soort beslissingen mag nemen. Uw curator betrekt u zoveel mogelijk bij zijn taken. En hij doet zijn werk met respect voor uw godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond. Voor sommige beslissingen heeft uw curator toestemming nodig van de kantonrechter.

Heeft u een klacht over een curator? Stuur dan een brief naar de rechtbank die toezicht houdt op de curator. De kantonrechter beoordeelt uw klacht(en) en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

Publicatie curatele in openbare registers

Personen onder curatele zijn terug te vinden in:

Bij Trion zijn 3 professionele curatoren werkzaam. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen die de Rechtspraak daarvoor stelt. Wilt u Curatele aanvragen, neem dan contact met ons op.

Voor meer of aanvullende info : info@trionbeheer.nl

 

 

TrionBeheer Zeeland Curatele