Toeslagen en voorzieningen

 

 

Ondersteunende voorzieningen zoals de individuele inkomenstoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag e.d. zijn tegemoetkomingen in kosten die u moet maken of al gemaakt heeft.

Dit betekent dat zij in de normale begroting vallen en dus NIET vrij te besteden zijn. Het zijn geen bedragen waarover u kunt beschikken.

De bewindvoerder bepaalt hoe de bedragen worden ingezet.