Begeleiding tijdens schuldentraject

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen

 

Mensen die in schuldentraject terechtkomen gaan er van uit dat vanaf dat moment alles geregeld is.  Weliswaar worden de bestaande (saneerbare) schulden van vóór de datum van ingang schuldregeling meegenomen, maar alle maandelijkse financiën lopen gewoon door én de niet saneerbare schulden dienen alsnog na de regeling volledig betaald te worden.  Als er dus geen  structuur wordt aangebracht in de inkomsten/uitgaven is het mogelijk dat nieuwe achterstanden ontstaan. Omdat het maken van nieuwe schulden verboden is, kan hierdoor de schuldregeling worden beëindigd, wat betekent dat de schulden vanuit de regeling weer herleven en opeisbaar worden. Als u al  in de WSNP zit kan deze worden beëindigd en ontvangt u geen schone lei. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat u een aantal jaren na het vroegtijdig beëindigen van de schuldregeling niet opnieuw kan worden toegelaten. Bij de WSNP is dit zelfs 10 jaar!

Er is tevens een inlichtingenplicht en een sollicitatieplicht. Wij kijken mee met uw correspondentie van de WSNP Bewindvoerder of MSNP instantie,  en controleren of de beslagvrije voet juist wordt toegepast. Het is namelijk belangrijk dat u het traject goed doorloopt om aan het einde hiervan de “schone lei” te behalen. Met behulp van een budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder is de kans op een succesvol traject vele malen groter.

Klik hier voor aanmelden begeleiding schuldentraject.

 

 Begeleiding tijdens schuldentraject