Gedragsregels

CLIENTEN

  1. Cliënten zijn niet agressief tegen medewerkers van Trion Beheer. Wij accepteren schelden, schreeuwen en bedreigingen nietTrion Beheer Gedragsregels
  1. Cliënten behandelen de medewerkers van Trion Beheer met respect
  1. Cliënten geven openheid van zaken in alles wat van belang is voor de dienstverlening en geven alle wijzigingen direct door
  1. Cliënten doen geen dingen die de dienstverlening tegenwerken
  1. Cliënten zullen post direct doorsturen naar Trion Beheer
  1. Cliënten zullen geen overeenkomsten afsluiten zonder overleg/toestemming van Trion Beheer
  1. Cliënten zullen geen inkomsten verzwijgen of onttrekken aan het bewind of beheer

 

WAARSCHUWINGEN EN SANCTIES

  • Gedragsregels Trion Beheer1e overtreding:  schriftelijke waarschuwing
  • 2e overtreding:   contactverbod, u kunt alleen schriftelijk communiceren met Trion Beheer
  • 3e overtreding:  beëindiging van de maatregel/overeenkomst

 

 

 

 

MEDEWERKERS VAN TRION BEHEER

Voor medewerkers van Trion Beheer gelden de kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders van de BPBI en de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in de Nederlandse wetgeving en te raadplegen zijn via www.rechtspraak.nl
professionele bewindvoerders Trion beheer lid van BPBI

 

 

 

 

professionele bewindvoerders Trion beheer lid van BPBI