Vakantiegeld

Vakantiegeld bij loonbeslag? Trion beheer

 

Als u recht heeft op vakantiegeld zal de helft van dit bedrag worden gereserveerd en de andere helft zullen wij binnen 2 werkdagen naar u overmaken.

Bij voldoende reserves, geen schulden en wanneer het budgetplan het toelaat, kan het volledige bedrag worden overgemaakt.

Indien er schulden zijn, kan het zijn dat het volledige bedrag wordt gebruikt voor het aflossen van schulden die een schuldregeling belemmeren, zoals CJIB boetes, belastingschuld of uitkeringsfraude.

Indien er sprake is van loonbeslag dan zal het vakantiegeld door de deurwaarder worden ingehouden en ontvangt u dit dus niet. In alle voorkomende gevallen beslist de bewindvoerder.

 

Uitkering vakantiegeld bij loonbeslag? Trion beheer