Dreigt inkomensverlies door coronacrisis?

inkomensverlies door coronacrisis

Voor werknemers waarvoor baan- en inkomensverlies door de coronacrisis dreigt, zijn door de overheid enkele noodmaatregelen afgekondigd. Wat houden deze in?

NOW-regeling aanvragen door werkgever

Als uw werkgever aan de voorwaarden voldoet en de NOW-regeling bij de overheid aanvraagt, dan geldt voor een periode van 3 maanden dat u niet om bedrijfseconomische redenen ontslagen kunt worden. De werkgever moet dit namelijk verklaren als hij de aanvraag doet. U wordt dan 3 maanden 100% doorbetaald en uw werkgever ontvangt daarvoor een vergoeding van de overheid (UWV). Lees meer over de NOW-regeling

WW-uitkering aanvragen

Als u van de voorafgaande 36 weken 26 weken heeft gewerkt komt u in aanmerking voor een WW-uitkering. Deze dient u aan te vragen via de website van het UWV. Hiervoor heeft u een DIGID nodig met sms-code.

Bijstand aanvragen

Als u niet in aanmerking komt voor een WW uitkering dan moet u zich wenden tot de gemeente om een bijstandsuitkering aan te vragen. Bij diverse gemeentes zijn er aparte loketten geopend voor de crisis-aanvragen.

Huurwoning

Heeft u moeite met het betalen van de huur? Neem contact op met uw verhuurder. Er is op dit moment een spoedwet "verlenging tijdelijke huur" aangenomen door de 2e kamer. Dit betekent dat veel huurders wiens contact tijdens de coronacrisis afloopt, nu in hun woning kunnen blijven wonen.

Hypotheek

Bij de meeste banken kunt u een betaalpauze aanvragen voor de hypotheek.

Overheidsschulden

Het CJIB en deurwaarders zijn opgedragen zoveel mogelijk te vermijden om beslag te leggen op banktegoed, salaris, eigendommen en woningen. Het CJIB bevestigt de maatregelen. Wie als gevolg van de coronacrisis een boete niet kan betalen, kan uitstel van betaling krijgen. Bestaande betalingsregelingen kunnen worden verlaagd of tijdelijk gestopt.

DUO

Wie zijn studieschuld niet meer kan betalen, hoeft tijdelijk niet te vrezen dat een deurwaarder voor de deur staat. Onderwijsorganisatie DUO levert gedurende de coronacrisis geen vorderingen meer aan bij het CJIB

Sabewa

Gemeentelijke belastingen via Samenwerking gemeentelijke Belastingen en Sabewa heeft laten weten dat ze coulant omgaan met het innen van belastingen vanwege de coronacrisis. U kunt een betalingsregeling aanvragen.

PRAKTISCHE HULP NODIG ?

Bij Trion Beheer kunt u terecht voor persoonlijke hulp tijdens de coronacrisis. Wilt u achterstanden of schulden voorkomen?
Klik hier als u hulp wilt aanvragen

Belangrijk:

  • Gewijzigd inkomen moet doorgegeven worden aan de Belastingdienst
  • Wanneer u zakt naar bijstandsniveau heeft u wellicht ook recht op andere regelingen
  • Uitstel is geen kwijtschelding. Wat u nu niet hoeft te betalen, moet u later betalen. Probeer goede betaalafspraken te maken
  • Laat achterstanden niet oplopen en trek tijdig aan de bel

Download brochure

 

inkomensverlies door Corona Crisis