Kinderbijslag

kinderbijslag

 

Als u recht heeft op kinderbijslag zal dit bedrag binnen 2 werkdagen na ontvangst  naar u overgemaakt worden.

In uitzonderingsgevallen kan kinderbijslag gebruikt worden voor andere zaken, zoals huurachterstand. In dat geval zullen wij daarover contact met u opnemen.