Overheidsvorderingen

De overheid kan zonder vonnis te halen rechtstreeks een vordering die nog openstaat van uw bankrekening afschrijven.  De Belastingdienst doet dit bijvoorbeeld veelal tussen de 20e en de 25e van de maand en tot maximaal € 500. Ook het CJIB of de gemeente kan hiervan gebruik maken.

 

Trion Beheer kan via de programmatuur voor cliënten een verzoek tot herberekening indienen bij de betreffende instantie zoals de Belastingdienst waarin verzocht wordt de afgeschreven bedragen terug te storten door aan te tonen dat u, door de afgeschreven bedragen, onder het bestaansminimum uitkomt. Hiervoor moeten bewijsstukken opgestuurd worden.  Als de juistheid van de berekening wordt vastgesteld, kunnen de  inhoudingen worden teruggestort. Wij ontvangen daarover bericht.